KrajowyTransport.pl
Kategorie

Dla przypomnienia - konwencja ATA

Konwencja ATA dotyczy, uproszczonej procedury celnej towarów eksportowanych czasowo. Konwencja dotyczy towarów, które wywożone są z zamiarem ich powrotnego przywozu do kraju, skąd nastąpił wywóz.

Dokumenty ATA wydają instytucje, będące agentami Międzynarodowej Izby Handlowej z siedzibą w Paryżu. W Polsce dokument ten wydaje Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, pod warunkiem złożenia deklaracji finansowej. Karnet ATA zbudowany jest z woletów w kolorze żółtym, białym i niebieskim.

Żółty dotyczy eksportu i ponownego importu, biały importu i ponownego eksportu, a niebieski związany jest z tranzytem i zawsze dwa musza zostać w każdym kraju tranzytowym. Karnetem ATA mogą być objęte towary takie jak: towary wystawiane na imprezach międzynarodowych, sprzęt prasowy, sprzęt radiowy i telewizyjny, elementy scenografii, instrumenty muzyczne itp. Karnet zachowuje ważność przez dwanaście miesięcy, miesięcy gwarancja wynosi 31 miesięcy wygasa wraz z prawidłowym wykorzystaniem karnetu. W okresie ważności można użyć go wielokrotnie.

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów