KrajowyTransport.pl
Kategorie

Dla przypomnienia - konwencje transportowe.

W ostatnim czasie opublikowaliśmy informacje dotyczące dwóch konwencji, ATA i TIR. W podsumowaniu przypominamy zbiorczo o najważniejszych.

Wyróżniamy bowiem pięć głównych konwencji i umów w międzynarodowym transporcie drogowym. Należą do nich: TIR, ATP, ATA, CMR i umowa AETR.

Konwencja TIR reguluje transport towarów w tranzycie. Głównym dokumentem konwencji  TIR jest karnet TIR. Właścicielem tego karnetu jest międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU). Dokument ten jest zabezpieczeniem dla opłat celnych w krajach, przez który następuje przewóz. Każdy ubiegający się o karnet TIR, zobowiązany jest złożyć deklaracje, w której zawarta jest gwarancja posiadania majątku w wysokości 50 000 dolarów.


Konwencja ATP dotyczy przewozu towarów szybko psujących się oraz sprzętu, który jest do tego wykorzystywany. Została podpisana 1 września 1970 r. Zawarte są w niej informacje dotyczące wytycznych, w jakiej temperaturze należy przetransportować dany artykuł, wytyczne dotyczące izoterm oraz standardy agregatów ziębniczych.


Konwencja ATA, to konwencja dotycząca towarów wyeksportowanych czasowo, z zamiarem ich powrotnego przywozu do kraju wywozu. Wydawaniem karnetu ATA zajmuje się Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu i podobnie jak w karnecie TIR potrzebna jest deklaracja finansowa. Z tego karnetu w szczególności korzystają telewizje, radia, muzycy, filmowcy itp.


Konwencja CMR ustanawia wzór międzynarodowego listu przewozowego. List przewozowy musi zawierać:  dane odbiorcy i nadawcy, wymiary i specyfikacje przesyłki, zawartość przesyłki.


Umowa AETR, reguluje czas pracy kierowcy oraz wymagania, jakie musi spełniać kierowca. Wprowadzenie tej ustawy ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i usprawnienie międzynarodowych przewozów osób i ładunków.

 

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów