KrajowyTransport.pl
Kategorie

Alpine Bau i wtórna upadłość

Firma z którą najwięcej wsplnego mają wydziały prawne GDDKiA po raz wtóry jest przedmiotem postępowania upadłościowego. 17 lutego 2014 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym doszło do ogłoszenia upadłości Alpine Bau.

Poszkodowani przez tę firmę mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza. GDDKiA wpąłci bowiem, posiłkując się ustawą o spłacie niektórych zaległości niezaspokojonych przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Jak dodaje GDDKia.gov.pl : "Po pozytywnej weryfikacji wniosków, w tym po doręczeniu przez przedsiębiorców listy wierzytelności, wydanej w toku postępowania wtórnego, obejmującej dochodzoną przez danego przedsiębiorcę kwotę pod warunkiem, że w stosunku do niej nie zgłoszono sprzeciwu lub po doręczeniu listy wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza."

 

Źródło: gddkia.gov.pl

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów