KrajowyTransport.pl
Kategorie

Program Zaufany Przewoźnik

znak zaufany przewoznik 2021

 

"Zaufany Przewoźnik"

2022

Nasza akcja na celu ma wyróżnienie przewoźników godnych zaufania, solidnie wykonujących swoją pracę; bezkonfliktowych w kwestiach prawnych i finansowych. To wszystko poświadczone przez firmy, będzie składową wzmożenia zainteresowania przewoźnikami oznaczonymi certyfikatem i naklejkami naszego programu. 

*ZALETY*

 

  • Zwiększenie zaufania klientów

  • Trafniejszy wybór spośród wielu przewoźników

  • Budowanie rzetelnego wizerunku firmy przewozowej

  • Znak, że firma dba o bezpieczeństwo pasażerów, klientów oraz przewożonych towarów

 

Dlaczego znak i certyfikat ZP ma znaczenie? Otóż regorystycznie składowe programu wymagają od właścicieli firm deklaracji o najważniejszych dla klienta informacjach.


ZADZWOŃ DO NAS W SPRAWIE CERTYFIKATU

+48 698-233-141

https://krajowytransport.pl/images/zdjd/Twoja-firma.png

 

 

2. Warunki przystąpienia

Korzystanie z oznakowań i certyfikatów programu "Zaufany Przewoźnik" obwarowane

jest wymaganiami wskazanymi w poniższych punktach

  • Do programu może przystąpić jedynie zarejestrowana działalność (działalność gospodarcza, spółki z o.o., cywilne, komandytowe, akcyjne, jawne)

  • Firma ubiegająca się nie może wykazywać w ostatnim roku kalendarzowym wypadków drogowych z własnej winy, co musi być poświadczone pisemnie bądź podczas rejestrowanej rozmowy

  • Firma musi posiadać aktywne licencje na wykonywane usługi, chyba, że specyfika typu wykonywanego transportu nie wymaga specjalnych zezwoleń

  • Firma musi wnieść opłatę określaną w umowie rejestrowanej ustnej (drogą telefoniczną) bądź pisemnej

  • Firma ubiegająca się nie powinna znajdować się w stanie upadłości, zajęć komorniczych bądź posiadać jakichkolwiek konfliktów z prawem, mających związek z prowadzoną działalnością

Firma Mar-Gre  właściciel portalu KrajowyTransport.pl, nie bierze odpowiedzialności za zmiany i niezgodności z powyższym, powstałe w firmach. Certyfikat wydawany jest w oparciu o rejestrowaną słowną lub pisemną deklarację zgodności z warunkami uczestnictwa. Wszelkie zauważone odstępstwa od zasad regulaminu można dobrowolnie zgłaszać pod adres mailowy portalu.

 

 

Szczegóły akcji Zaufany Przewoźnik znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie KrajowyTransport.pl:

http://krajowytransport.pl/regulamin

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów