KrajowyTransport.pl
Kategorie

Których kierowców naprawdę dotyczy płaca minimalna w Niemczech

oplaty za godzine w niemczech kierowcy

            Już od 1 stycznia 2015 roku na terenie Niemiec są w mocy nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej. Jeszcze przed ich wprowadzeniem wywołały one duże zamieszanie. Pojawiło się wiele pytań co do ich interpretacji, szczególnie w kontekście ich obowiazywania przy wynagrodzeniu kierowców jedynie dokonujących przewozu przez obszar niemiecki lub dokonujących na ich terenie kabotażu.https://i0.wp.com/krajowytransport.pl/images/zdjd/flaga.jpg

            Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec ustosunkowało się do tego zagadnienia 30. grudnia 2014 r. w formalnej odpowiedzi do Polskiej Ambasady RP w Berlinie. Stwierdziło ono, wbrew opiniom niemieckich prawników, iż wchodząca z początkiem roku ustawa dotyczy również działania na rynku niemieckim polskich firm usługowych, transportowych oraz agencji pracy tymczasowej.

            Przepisy regulujące minimalną stawkę godzinową w Niemczech pozostają szeroko dyskutowanie przez środowiska zarówno transportowe, jak i prawnicze. Należy jednak pamiętać, że, jak przypomina WPHI w Berlinie, regulacje te nadal są prawomocne. Pozostaną one takie do momentu rostrzygnięcia odpowiednich kwestii przez Komisję Europejską lub też odpowiednie organy sądowe Niemiec. Tak więc od 1. stycznia 2015 roku dla niemieckich organów kontrolnych ustawa Mindestlohngesetz jest obowiązująca. Tym samym, zgodnie z zapewnieniem  Federalnego Ministerstwa Finansów, konieczność naliczania nowych stawek dla kierowców ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej czy kabotażu na terenach Niemiec dotyczy także polskich firm. W tym miejscu warto również przypomnieć, iż od stycznia br. nie będą rozróżniane pojęcia “delegowany” i “będący w podróży służbowej”.

Nie wszystkich kierowców owe rozważania jednak dotyczą, gdyż zmiany prawne nie dotkną posiadających własną działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, iż wedle informacji przekazanej 9. stycznia 2015 roku przez Administrację Celną Niemiec,  „samozatrudnienie istnieje wtedy, jeśli dana osoba swoją pracę wykonuje niezależnie, co oznacza, że przyjmuje płaca minimalna niemcyzamówienia na transport od różnych klientów (nie więcej niż 5/6 dochodu pochodzi od jednego klienta), a w zamówieniu transportowym określone jest tylko miejsce i termin dostarczenia ładunku. O wszystkich innych zagadnieniach związanych z danym transportem, jak na przykład o trasie przejazdu, decyduje kierowca samozatrudniony. Dodatkowo kierowca samozatrudniony prowadzi własny pojazd i powinien otrzymywać zapłatę za wykonanie danego zlecenia, a nie za godzinę pracy”*.  Jak widać, ustawodawstwo niemieckie podaje definicję bardzo precezyjną, co najpewniej ma na celu wyeliminowanie fikcyjnego zatrudnienia. Dochodzi do niego bowiem wtedy, gdy kierowca pomimo własnej działalności świadczy usługi na rzecz tylko jednego zleceniodawcy, jest on więc tym samym jego pracownikiem. Co za tym idzie, taki kierowca musi się ustosunkować do nowo wprowadzonych przepisów w Niemczech.

Obecnie ostateczną konkluzją na temat  nowej ustawy o płacy minimalnej w Niemczech w kontekście firm polskich jest stwiedzenie, iż niemieckie władze będą wymagać dostosowania się do swoich przepisów wewnętrznych. Ich przestrzeganie wymagane będzie przynajmniej do czasu, aż sądy niemieckie nie zakwestionują zasadności takiego działania. Zakazać takiego postępowania może także Komisja Europejska, ponieważ wytyczne takie kwestionują jedną z najważniejszych zasad Unii Europejskiej - swobodę przepływu usług. Podejmowane są już pewnie działania przed władzami unijnymi, jednak czy nakłonią one Federalne Ministerstwo Finansów do zmiany swego stanowiska, tego nie wiadomo.https://i0.wp.com/krajowytransport.pl/images/zdjd/berlin.jpg

W związku ze zmianą prawa niemieckiego pozostaje wiele niedopowiedzeń i pytań. Mimo pewnych niejasności jedno jest pewne - niestosowanie się do nowych przepisów jest bardzo kosztowne. Za ich naruszenie obowiązuje bowiem kara 30 tys. euro, a w wypadku poważniejszych przewinień nawet do 500 tys. euro. Tak więc polski przewoźnik, do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia zasadności niemieckich przepisów, staje przed poważnym dylematem. Czy przestrzegać nowych przepisów, czy też się do nich nie stosować, a w razie otrzymana kary wszcząć działania odwoławcze?

 

Źródła:

http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/niemiecka-placa-minimalna-dla-polskich-kierowcow

http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/komu-nie-trzeba-wyplacac-850-euro-za-godzine

* >www.branza.zmpd.pl

Nota ambasady (od PSPD):

http://www.trans.eu/pl/wp-content/uploads/2015/01/Nota-ambasady-od-PSPD_placa-minimalna-w-niemczech.pdf

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów