KrajowyTransport.pl
Kategorie

Kolejne kontrole UBER-a

kontrole uber witd

W dniu 29 maja, inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przy współudziale funkcjonariuszy wydziału do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej dolnośląskiej Policji, zatrzymali do kontroli na terenie Wrocławia trzy pojazdy osobowe, którymi świadczone były zarobkowe przewozy osób.

Jak się okazało w trakcie prowadzonych kontroli zatrzymani kierowcy, korzystali w celach wykonania przewozu osób z aplikacji UBER.

Dalsze czynności ujawniły, iż kierujący nie dysponują stosownymi licencjami na zarobkowy przewóz osób oraz wykonywali te przewozy pojazdami konstrukcyjnie do tego nieprzeznaczonymi. Jeden z pojazdów nie miał również aktualnych badań technicznych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jednym z zatrzymanych do kontroli pojazdów, nielegalne przewozy wykonywał  obcokrajowiec. W takim przypadku sankcje z tytułu wykonywania przewozów niezgodnie z ustawą o transporcie drogowym są o wiele dotkliwsze ponieważ osoba taka musi zapłacić podczas kontroli kaucję stanowiącą zabezpieczenie na poczet kary administracyjnej. Jeżeli do takiej zapłaty nie dojdzie, pojazd, którym był wykonywany przewóz, deponowany jest na parkingu  strzeżonym.

W wyniku ujawnionych naruszeń, wobec kierujących wszczęte zostały postępowania wyjaśniające zagrożone karą administracyjną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Przeprowadzone kontrole powinny być przestrogą dla innych osób, które chciałyby w łatwy i wydawałoby się bezproblemowy sposób świadczyć takie usługi.

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego stojąc na straży przestrzegania przez przewoźników uczciwej konkurencji w przewozach osób zapowiada dalsze kontrole w tym zakresie.

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów