KrajowyTransport.pl
Kategorie

Klasyfikacja taryfowa towarów - jak oszczędzić

klasyfikacja towarowa taryfy

W świetle regulacji celno-podatkowych, obowiązkiem importera i eksportera jest poprawna klasyfikacja taryfowa towarów. Jest to jeden z najważniejszych i najtrudniejszych tematów celnych, który może przysporzyć poważnych problemów przedsiębiorcy. Błędy na tym etapie odprawy celnej niestety mogą skutkować nawet znaczącymi stratami finansowymi.

Czemu służy klasyfikacja towarów?

Taryfa celna jest usystematyzowanym wykazem grup towarowych oznaczonych specjalnymi kodami z przypisaną im m.in. informacją o wysokościach stawek opłat celnych. Zarówno w Polsce jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Wspólna Taryfa Celna TARIC. Głównym celem klasyfikacji towarów jest nadanie właściwego kodu taryfy celnej, który determinuje nie tylko stawkę celną, ale także wymogi oraz ograniczenia dla handlu z krajami spoza Unii Europejskiej.

Klasyfikacja towarowa nie zawsze jest oczywista, a błędnie nadany kod może skutkować nieodpowiednim naliczeniem cła czy dłuższym postojem, a to przekłada się często na dodatkowe koszty. Kod taryfy celnej użyty w momencie odprawy importowej bądź eksportowej podlega weryfikacji również post factum przez władze celno-skarbowe.

Interpunkcja się liczy

Wspomniana taryfa celna jest podzielona na sekcje, działy i pozycje, które są opatrzone dodatkowymi uwagami mającymi pomóc w nadaniu towarowi odpowiedniego kodu taryfy celnej.

Po wstępnej analizie danego produktu i umiejscowienia go na właściwej pozycji w taryfie musimy być pewni czy noty oraz uwagi do danej sekcji, działu nie wykluczają go z danej pozycji. Częstymi pomyłkami jakie mogą się zdarzyć przy klasyfikacji jest czytanie pozycji bez zwracania uwagi na interpunkcję. Niby nic wielkiego, a jednak przeoczenie takiego znaku przystankowego potrafi zmienić brzmienie wykluczenia, nakazu bądź wyjaśnienia, co może skutkować niepoprawną klasyfikacją.

Struktura taryfy jest dość złożona, a czytanie jej może nastręczać nie lada trudności. Myślniki w taryfie często oznaczają dany poziom pozycji. Ilość myślników jest bardzo ważna, gdyż pomaga nam ona określić, na której pozycji nasz towar zostanie umiejscowiony. Dwukropek wskazuje, że istnieje dodatkowa informacja dotycząca opisu. W opisie nagłówków średniki są używane by rozdzielić niepowiązane ze sobą pojęcia - zwykle średniki oznaczają słowo „lub”. W zależności od kontekstu przecinki znaczą „i” oraz „lub”. Przecinki również, oddzielają opisy, które ograniczają klasyfikację konkretnego dobra np. nazwa nagłówka 07.08 „Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone” oznacza, że warzywa strączkowe mogą być łuskane lub niełuskane, ale muszą być ponadto świeże lub schłodzone (np. nie zamrożone lub ugotowane).

Wyjątki od reguły

Kod taryfy celnej jest ciągiem cyfr, z których pierwszych sześć należy do Systemu Zharmonizowanego (6-cyfrowy). System został ustanowiony przez WCO (World Customs Organization) w celu określania i kodowania towarów.

Jeśli kraje podpisały Międzynarodową konwencję systemu zharmonizowanego, 6 pierwszych cyfr w kodzie dla danego produktu powinno być wspólne niezależnie od kraju. Oznacza to, że ten sam produkt zaklasyfikowany np. według taryfy obowiązującej w Stanach Zjednoczonych i taryfy Unii Europejskiej powinien mieć pierwsze 6 cyfr wspólne, podczas gdy kolejne 4 cyfry mogą się różnić. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły, bywa czasami tak, że spotykamy się z różnicami w podejściu krajów nawet do 6-ciu pierwszych cyfr, które powinny być takie same, a jednak nie zawsze są.

Przykładem takim jest typowa listwa z bezpiecznikiem. W Stanach Zjednoczonych jest klasyfikowana pod kodem: 8536.10(…) (Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych) natomiast w krajach Unii Europejskiej jako: 8544.42.90(…) (Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza).

Błędna klasyfikacja – ryzyko i utracone możliwości?

Niepoprawnie przypisany kod taryfy celnej może skutkować tym, iż importer uiścił za mało należności celno-przywozowych. Niesie to za sobą ogromne ryzyko dla importera, ponieważ w przypadku kontroli celno-skarbowej, będzie musiał nie tylko zapłacić zaległe należności celne, ale także odsetki od tychże należności. Wyobraźmy sobie skalę konsekwencji finansowych, jeśli wartość towaru jest rzędu kilku milionów, a stawka celna wynosi przykładowo 12%.

Niepoprawna klasyfikacja może stanowić również utracone możliwości dla firmy. Przypisując błędny kod taryfy, importer uiszcza za wysoki dług celny, który w rzeczywistość powinien być o wiele mniejszy, gdyż stawka cła idąca za poprawnym kodem okazuje się niższa. W takich sytuacjach istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconych należności. Jednakże czynność ta powinna być wykonana w zdefiniowany sposób, a wniosek należy odpowiednio umotywować oraz opatrzyć wyjaśnieniami.

Obszar klasyfikacji taryfowej towarów jest jednym z bardziej niejednoznacznych oraz trudnych zagadnień dla importerów i eksporterów. Dlatego też należy z należytą ostrożnością podchodzić do tego tematu oraz w miarę możliwości zdać się na ekspertów w tej dziedzinie.

Eksperci Rusak Business Services:

Marta Piech-Ogurek, Senior Customs Expert

Jakub Kwieciński, Sernior Classification Analyst

www.rusak.pl

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów