KrajowyTransport.pl
Kategorie

Debata w Rzeszotarach, wnioski dla ITD

wazenie itd rzeszotary

W dniu 18 października 2017 r. Inspektorzy Transportu Drogowego uczestniczyli w debacie społecznościowej, zorganizowanej w miejscowości Rzeszotary. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego z uwagi na przebudowę drogi S3.

W odpowiedzi na zgłoszone wnioski dotyczące degradacji dróg gminnych i powiatowych  przez przewoźników i kierowców kierujących przeładowanymi pojazdami ciężarowymi, naruszającymi przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, w dniach 19 i 20 października 2017 r. Inspektorzy z Oddziału Legnickiego przeprowadzili czynności kontrolne ukierunkowane na weryfikację przekazanych informacji. W wyniku podjętych działań zatrzymano 3 czteroosiowe pojazdy.

Po przeprowadzeniu ważenia pojazdów stwierdzono, iż każdy z nich przekraczał dopuszczalną mas całkowitą od około 3 do 6 ton.

Analiza czasu pracy kierowców ujawniła, iż jeden z nich wielokrotne naruszał przepisy dotyczące czasu jazdy bez wymagane przerwy. Zamiast dopuszczalnych 4 godzin i 30 minut kierował pojazdem nawet przez ponad 9 godzin, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

W celu ukrycia ww. naruszeń kierowca wyciągał kartę kierowcy z tachografu cyfrowego, jeżdżąc bez rejestracji jazdy na swojej karcie. Ujawnienie naruszeń było możliwie po porównaniu danych zarejestrowanych na karcie kierowcy i w pamięci urządzenia.

W związku z powyższym na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne dotyczące naruszeń przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.  Do czasu częściowego rozładunku przewożonego materiału, powodującego normatywność, pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu.

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów