KrajowyTransport.pl
Kategorie

Zmiany organizacji ruchu na węźle w Chęcinach

Szerokie inwestycje w obwodnicę Kielc skutkują nowymi węzłami komunikacyjnymi, jednakże tego typu budowy wymagają czasu i cierpliwości od kierowców. Jak podaje oficjalna strona GDDDKiA zakłdana jest zmiana organizacji ruchu na węźle w Chęcinach ze względu na plany likwidacji tymczasowych rond.

Więcej w materiale z www.gddkia.gov.pl :

"Zmiana organizacji ruchu planowana jest w obrębie węzła w Chęcinach budowanego w ramach obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7.

Wykonawca planuje likwidację trzech tymczasowych rond , z których dotychczas korzystali kierowcy. Otwarty zostanie dla ruchu tymczasowego nowowybudowany wiadukt w obrębie węzła, stanowiący docelową łącznicę dla relacji Kielce – Kraków. W celu dokończenia niezbędnych prac zamknięty zostanie okresowo wiadukt  relacji Kielce – Małogoszcz , z którego aktualnie korzystają kierowcy.  Ruch  w obrębie budowanego węzła rozprowadzany będzie na tymczasowym rondzie usytuowanym przy wjeździe na węzeł drogą nr 7 od strony Krakowa.  Apelujemy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.

 

Uwaga – początek wdrażania zmian organizacji ruchu planowany jest 12 czerwca 2013 (czwartek wieczorem). Termin ten może ulec zmianie.

 

Informacje o inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc 7 to największa inwestycja  drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.

 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków - Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolni stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa  ekspresowa będzie doskonale skomunikowana z drogą krajową 74 oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewnią nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych. Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów.  

 

Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. ubiegłego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostaną węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni będzie pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewni nie tylko skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem,  ale i z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstanie ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów,  4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostaną 2 profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstaną nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie m.in. zbiorniki retencyjno-odparowujące. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 837 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 629 mln złotych"

 

 

Źródło : http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12530/Budowa-obwodnicy-Kielc-zmiana-organizacji-ruchu-na-wezle-w-Checinach

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów