KrajowyTransport.pl
Kategorie

Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

Rydygiera 8
01-793 Warszawa, woj. mazowieckie


tel: (22) 568 20 35,
kom: (22) 568 20 33
tel 2: (22) 568 26 67
email: anna.kania-szarek@ichp.pl
www: www.ichp.pl/centrum-reach-clp
Branża: Usługi transportowe
Podbranża: Doradztwo transportowe
Charakterystyka firmy: Doradztwo ADR w Warszawie przez profesjonalnego doradcę ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych. Doradca ADR w Warszawie to najlepszy wybór.

O firmie:

Centrum ds. REACH i CLP w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej oferuje w ramach prowadzonej działalności doradztwo, konsultacje, ekspertyzy oraz inne usługi na rzecz przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń REACH i CLP. Prowadzimy szkolenia otwarte, jak również dedykowane dla konkretnych przedsiębiorstw z tematyki legislacji chemicznej unijnej i krajowej oraz warsztaty z klasyfikacji i sporządzania kart charakterystyki. Oferujemy usługi z zakresu sporządzania, aktualizacji oraz weryfikacji poprawności kart charakterystyki – na podstawie karty oryginalnej lub receptury, jak również zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenia za pomocą portalu ELDIOM. Wykonujemy ponadto kompleksową usługę rejestracji substancji w ramach Rozporządzenia REACH, w tym przygotowanie i przedłożenie dokumentacji zapytania, kontakt z Wiodącym Rejestrującym i konsorcjum, kontakt z laboratoriami, przygotowanie oraz przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej na portalu REACH-IT. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Kontakt i szczegóły na stronie: http://www.ichp.pl/centrum-reach-clp

Centrum ds. REACH i CLP

Do obowiązków doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych należy:

  1. doradztwo przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. dobór opakowań, cystern, kontenerów, oznakowania sztuk przesyłki, cystern a także pojazdów oraz jednostki transportowej nalepkami ostrzegawczymi oraz tablicami barwy pomarańczowej)
  2. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Ponadto w zakresie działań doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych znajdują się działania mające na celu śledzenie praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie m.in. identyfikacji towarów niebezpiecznych, wyposażenia używanego podczas transportu towarów niebezpiecznych, prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, działań ratowniczych w zakresie wypadków i awarii zagrażających bezpieczeństwu podczas transportu, przygotowywania sprawozdań powypadkowych, kontroli wymagań dotyczących załadunku i rozładunku oraz wiele innych. Należy mieć również na uwadze, że każde przedsiębiorstwo , które jest zobowiązane do sporządzenia karty charakterystyki substancji lub mieszaniny, jest zobligowane do zapisania w sekcji 14 karty charakterystyki danych dotyczących transportu substancji lub mieszaniny w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) oraz żeglugą śródlądową (ADN). Serdecznie zapraszamy do współpracy.