KrajowyTransport.pl
Kategorie

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Tomasz Tomala

Kraszewskiego 1/7
26-600, Radom


tel: 609 769 430
kom: 609 769 430
email: [email protected]
Branża: Kursy ADR
Podbranża: Szkolenia ADR
Charakterystyka firmy: Kursy ADR Radom organizowane przez SZIP pana Tomali oferuje aktualną i rzeczową wiedzę z zakresu materiałów niebezpiecznych. Przez szkolenia ADR Radom oferujemy tanio dla kierowców. Zachęcamy do szkoleń ADR w Radomiu kierowców różnych kategorii, nasi specjaliści prowadzą szkolenia z przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobów ich zabezpieczania.

O firmie:

Kursy ADR Radom oferujemy także jako szkolenia ADR w Radomiu i ościenne województwa. Nasze ceny są konkurencyjne i przystępne dla kierowców chcących wozić towary niebezpieczne. Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości organizuje kursy i szkolenia z zakresu transportu:

Ponadto organizujemy kursy z zakresu BHP oraz szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych.

KURSY ADR

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości prowadzi szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolimy również osoby zaangażowane w operacje transportowe towarów niebezpiecznych zgodnie z działem 1.3 i 1.7 umowy ADR oraz z art. 14. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U. 2011. Nr 227 poz.1367) o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenia odbywają się w siedzibie szkoły w Radomiu przy ul. Kraszewskiego 1/7. Uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia. Prowadzimy również szkolenia wyjazdowe na terenie całego kraju.

KURS PODSTAWOWY ADR - realizowany jest w ciągu 4 dni. W ostatnim dniu słuchacze kursu przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

KURSY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE:

  • ► przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - realizowany jest w ciągu 3 dni. W ostatnim dniu słuchacze przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
  • ► przewozu materiałów wybuchowych kl.1 - organizowane są według potrzeb
  • ► przewozu materiałów promieniotwórczych kl.7 - organizowane są według potrzeb

ZAŚWIADCZENIE ADR OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA:

  • ukończyła 21 lat;
  • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  • początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  • doskonalący — jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
UCZESTNIK KURSU ODTRZYMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ SERWIS KAWOWY W CZASIE TRWANIA SZKOLENIA