KrajowyTransport.pl
Kategorie

KMP Edukacja szkolenia ADR Radom

Narutowicza 1 lok.2
26-600, Radom


tel: 500 082 269
kom: 500 082 328
email: biuro@kmpedukacja.pl
Branża: Kursy ADR
Podbranża: Szkolenia ADR
Charakterystyka firmy: Kursy ADR Radom organizowane przez „KMP” Marcin Piotrowski oferuje aktualną i rzeczową wiedzę z zakresu materiałów niebezpiecznych. Przez szkolenia ADR Radom oferujemy tanio dla kierowców. Zachęcamy do szkoleń ADR w Radomiu kierowców różnych kategorii, nasi specjaliści prowadzą szkolenia z przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobów ich zabezpieczania.

O firmie:

Kursy ADR Radom oferujemy także jako szkolenia ADR w Radomiu i ościenne województwa. Nasze ceny są konkurencyjne i przystępne dla kierowców chcących wozić towary niebezpieczne. Ośrodek Szkoleniowy „KMP” organizuje kursy i szkolenia z zakresu transportu:

Znajdź nas na facebooku! :

https://www.facebook.com/KMP-edukacja-414454211917295/

 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

 • ► Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT

 • ► Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 • ►  Szkolenia okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób

Ponadto organizujemy kursy z zakresu BHP oraz szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych

W naszych strukturach działa również Pracownia Badań PSYCHOTECHNICZNYCH.

 

KURSY ADR

Ośrodek Szkoleniowy „KMP” Marcin Piotrowski prowadzi szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolimy również osoby zaangażowane w operacje transportowe towarów niebezpiecznych zgodnie z działem 1.3 i 1.7 umowy ADR oraz z art. 14. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U. 2011. Nr 227 poz.1367) o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenia odbywają się w siedzibie ośrodka w Radomiu przy ul. Narutowicza 1 lok. 2.

KURS PODSTAWOWY ADR - realizowany jest w ciągu 4 dni. W ostatnim dniu słuchacze kursu przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE:

 • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - realizowany jest w ciągu 3 dni. W ostatnim dniu słuchacze przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

 • przewozu materiałów wybuchowych kl.1 - organizowane są według potrzeb

 • przewozu materiałów promieniotwórczych kl.7 - organizowane są według potrzeb

 

ZAŚWIADCZENIE ADR OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA:

 • ► ukończyła 21 lat;

 • ► spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

 • ► ukończyła odpowiedni kurs ADR:

 • ► początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,

 • ► doskonalący — jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

 • ► złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

 

UCZESTNIK KURSU ODTRZYMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ SERWIS KAWOWY W CZASIE TRWANIA SZKOLENIA