KrajowyTransport.pl
Kategorie

THETA Consulting Sp. z o.o. szkolenia ADR Łódź

Żeligowskiego 32/34
90-643, Łódź


tel: +48 508 945 360
email: m.maciejczyk@thetaconsulting.pl
www: www.thetaconsulting.pl
Branża: Kursy ADR
Podbranża: Szkolenia ADR
Charakterystyka firmy: THETA dysponuje zespołem uprawnionych doradców, posiadających wieloletnią praktykę w zakresie transportu lądowego (drogowego ADR, kolejowego RID), morskiego (IMDG) i lotniczego (IATA/ICAO).

O firmie:

Realizujemy szkolenia:

 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - od czego zacząć?

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, czyli wiedzy niezbędnej dla uczestników przewozu. Omówione zostaną podstawowe obowiązki związane z wykonywanymi czynnościami przewozowymi, wszelką sprawozdawczością i wystawianą dokumentacją. Ponadto klasy towarów niebezpiecznych, sposób dobierania odpowiednich opakowań, ich oznakowania, a także oznakowanie kontenera i jednostki transportowej. Dodatkowo wskazane zostaną możliwości obniżenia kosztów transportu poprzez zastosowanie wyłączeń dozwolonych w przepisach Umowy ADR.

Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu wymagań prawnych dotyczących nadania do przewozu produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne w przewozie. Przedmiotowe szkolenie poprowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (doradca DGSA), praktyk, który przedstawi niezbędną wiedzę dla przedsiębiorstw produkujących, przewożących bądź nadających do przewozu materiały klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie zarówno droga lądową (ADR) jak i droga morską (IMDG). Omówione zostaną szczegółowo obowiązki przedsiębiorców dotyczące dokumentacji, oznakowania sztuk przesyłki, obowiązkowych szkoleń osób zaangażowanych w przewóz.
Aktualny kalendarz szkoleń
https://e-akademia-theta.pl/
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Zapraszamy do współpracy.
https://e-akademia-theta.pl/
www.thetaconsulting.pl